Proefschrift aanleveren

Laat u uw proefschrift opmaken door onze vormgevers? Dan is het belangrijk dat u uw proefschrift aanlevert volgens onderstaande richtlijnen. Op deze manier kunnen wij op een goede en snelle manier werken.

Verzorgt u de opmaak van uw proefschrift zelf? Dan stuurt u ons een hoge resolutie PDF van het complete binnenwerk (zonder snijtekens) en een hoge resolutie PDF van de omslag, inclusief afloop en snijtekens. Houd rekening met de rugdikte van het proefschrift, deze berekent u hier.

Werken in Word

U kunt uw proefschrift gewoon in Word maken, mits u onderstaande regel in acht neemt:

 • Lever ieder hoofdstuk als een apart document aan (.doc/.docx). Geef in de bestandsnaam duidelijk aan om welk hoofdstuk het gaat (bijvoorbeeld: hoofdstuk1.docx);
 • Maak duidelijk (en consequent) onderscheid tussen koppen, subkoppen en reguliere tekst. Doe dit bijvoorbeeld zo:
  • Hoofdkop – lettergrootte 14, bold/dikgedrukt;
  • Subkop – lettergrootte 11, bold/dikgedrukt;
  • Sub-subkop – lettergrootte 11, italic/cursief;
  • Reguliere tekst – lettergrootte 11 regular/normaal;
 • Plaats afbeeldingen en figuren in het document op de plek waar deze moet komen, maar lever de afbeeldingen ook los aan in een zo hoog mogelijke resolutie.

Wat moet ik allemaal aanleveren?

Voor een vlotte verwerking van uw proefschrift, is het natuurlijk belangrijk dat wij alle onderdelen van uw proefschrift zo snel mogelijk compleet hebben. Controleer aan de hand van onderstaande checklist goed of u alle benodigde informatie heeft verzameld. Ieder onderdeel kunt u wederom als een los Word-document aanleveren.

Binnenwerk

Colofon
Titelpagina van Universiteit
Inhoudsopgave
De individuele hoofdstukken, denk ook aan:

Titelpagina’s
Afbeeldingen en figuren ook los aanleveren
Referenties/eindnoten

Samenvattingen (Engels en Nederlands)
Publicatielijst
Dankwoord
Curriculum Vitae
Bijlagen

Overig

Afbeeldingen voor de omslag
Tekst voor op de omslag (voorkant, rug en achterkant)
Tekst voor de uitnodigingen
Stellingen